Clark Ádám tér, 1013 Budapest, Magyarország

Ön itt van:

Felhasználási feltételek

Netneo.hu Portál Adatkezelési Szabályzat

A Portál adatainak kezelője (Adatkezelő) a Netneo Kft., 1174 Budapest, Zsemlye Elemér u. 4/2.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-64983/2013.

Portál alatt a Netneo.hu weboldalon elérhető adatokat különböző felületeken kezelő rendszerek összességét értjük, amelybe beleértendő (nem kizárólagosan):

 • A Netneo.hu weboldal és a hozzá tartozó háttérrendszer
 • A Netneo.hu weboldalon belépés után elérhető funkciók
 • A Netneo.hu Facebook megjelenései

Adatkezelő e-mail elérhetősége: info@netneo.hu

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik a regisztrált Felhasználók esetében.

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

 1. A Portál használata során a látogatók (nem regisztrált Felhasználók) által felvitt adatok, többek között: telefonszám vagy e-mail cím, munka leírása, regisztrált szakemberek, cégek értékelése.
 2. A Portálon szakemberként vagy cégként regisztrált Felhasználók által megadott adatok, többek között (de nem kizárólagosan): mobiltelefonszám, e-mail cím, levelezési cím, székhely cím, fénykép, szakmák listája, terület, ahol munkát vállal.
 3. Felhasználói aktivitás naplózása
 4. A fizetési folyamathoz kapcsolódó adatok, mint (nem kizárólag): számlázási adatok, befizetések adatai.

Az adatkezelés célja:

Alapvető cél, hogy a munkaadók és a munkát vállaló szakemberek és cégek minél könnyebben és minél pontosabb információ alapján találjanak egymásra a rendszeren keresztül. A Portál használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a Felhasználó következő belépésekor segítse őt a távollétében zajlott események minél egyszerűbb megismerésében.

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználó által megadott adatok esetében, amíg a Felhasználó használója a Portálnak, a Felhasználó önkéntes döntése alapján a törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül anonimizáljuk a felvitt adatokat. Az alkalmazás törlésekor nem kerülnek anonimizálásra a Felhasználók által felvitt szakemberek és cégek értékelései. A Portál használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a legutolsó használattól számított 6 napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a Felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A Portál a Felhasználási feltételekben meghatározott feltételek alapján átmenetileg korlátozhatja a Felhasználó tevékenységét a Portálon. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

A személyes adatok törlése:

A Felhasználó tudja törölni személyes adatait a profiljába belépve a „Profil törlése” gombra kattintva. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

A Felhasználó a törlési igényt e-mailben az adat@netneo.hu címre is eljuttathatja. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.

Amennyiben a Felhasználó a profilját még nem aktiválta, úgy az inaktív és automatikusan törlődik. A Felhasználó a profilját a meghívó email alján található Leiratkozás linkre kattintva könnyen és gyorsan tudja törölni. A Felhasználó profilját úgy is tudja törölni, hogy belép a profiljába a felhasználónevének és jelszavának megadásával, és a "Fiók törlése" gombra kattint. Ha még nem adott meg jelszót, használja jelszóemlékeztető funkciónkat. Ekkor az összes addig általa felvitt adat véglegesen törlődik, azok a későbbiekben nem állíthatóak helyre.

A felhasználói profil törlése nem mentesíti a Felhasználót a törlés előtti előfizetésével kapcsolatos díj megfizetése alól.

Az előfizetés lejárta után 2 hónappal minden profil automatikusan törlődik.

Adatfeldolgozás megnevezése:

Adatfeldolgozás szolgáltatáshasználat elősegítése céljából.

Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat Magyarország területén, a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. szervertermében (helye: Budapest, 1136, Victor Hugo utca 18-22.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szervereken tároljuk. Bankkártya adatokat nem tárolunk.

A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az adat@netneo.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A Felhasználók kérhetik adataik törlését, „A személyes adatok törlése” pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek:

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Info törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az adat@netneo.hu e-mail címen.

Az üzemeltető fenntartja a jogot az adatkezelési feltételek egyoldalú módosítására a Felhasználók előzetes értesítése mellett.

 

Netneo.hu Felhasználási Feltételek

A Portál üzemeltetője a Netneo Kft., 1174 Budapest, Zsemlye Elemér u. 4/2.

Portál alatt a Netneo.hu weboldalon elérhető adatokat különböző felületeken kezelő rendszerek összességét értjük, amelybe beleértendő (nem kizárólagosan):

 • A Netneo.hu weboldal és a hozzá tartozó háttérrendszer
 • A Netneo.hu weboldalon belépés után elérhető funkciók
 • A Netneo.hu Facebook megjelenései

Üzemeltető e-mail elérhetősége: info@netneo.hu

A Portál regisztrált Felhasználói:

A regisztrált felhasználóvá válás feltétele a jelen Felhasználási feltételek elfogadása. A Portál felhasználása a Felhasználási feltételek elfogadását is jelenti. A regisztrált Felhasználók a szolgáltatást csak saját nevükben vehetik igénybe. A Felhasználóknak valós adatokat kell megadniuk a regisztráció és a felhasználás folyamán. Egy Felhasználó nem használhat több profilt a rendszerben. A profilhoz kapcsolt közösségi szolgáltatás profiloknak (például Facebook, Linkedin) is valósnak kell lennie. A Felhasználók gazdasági tevékenységüket mint gazdálkodó szervezetek végzik.

A Portál célja:

A szakemberek és cégek támogatása abban, hogy a munkaadókkal egymásra találjanak. Ennek megfelelően a Portált szakembert, céget keresőként (továbbiakban Munkaadó) vagy szakemberként, cégként (továbbiakban Munkavállaló) használhatjuk, esetleg mindkét módban.

A Felhasználók profil adatai:

A Portált a Munkaadók regisztráció nélkül használhatják.

A Portált a Munkavállalók regisztráció után használhatják. Egy regisztrált Munkavállaló a profil oldalán az általa megadott adatokat, információkat találhatja, módosíthatja, törölheti. A Munkavállalók a profil oldalukat a regisztráció után a Netneo.hu oldalra belépést követően a „Profil” menüpont alatt érhetik el.

Keresés, ajánlatkérés funkció:

A Munkaadó település és tevékenység alapján kereshet a regisztrált Munkavállalók között. A kapott listát szűrheti, az azon szereplő Munkavállalók információit kinyomtathatja, és számukra üzenetet küldhet a Portálon keresztül. Az üzenetekről a rendszer email értesítést küld a Munkavállaló profiljában megadott e-mail címre.

Regisztrált szakemberek, cégek funkciói:

A szakember vagy cég belépés után kezelheti adatait, üzeneteit. Ilyen funkció (nem kizárólagosan): Előfizetésem (mely időszakra érvényes), Adatmódosítás (alapadatok kezelése), Fénykép módosítás, Értesítési beállítások, Profil megtekintése, törlése.

A feltöltött adatokért való felelősség:

A Szolgáltató és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Portálon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által feltöltött adatokon módosítson, amennyiben azok nem felelnek meg a Felhasználási feltételekben leírtaknak.

A feltöltött fényképekkel kapcsolatos felelősség:

A feltöltött fényképekre az egyéb adatokkal kapcsolatos feltételek mellett az alábbiak is vonatkoznak:

 • a felhasználó a feltöltéssel nyilatkozik, hogy a képeket ő készítette, vagy legalábbis joga van feltölteni az oldalra.
 • ha jogsértő (vagy Felhasználókat sértő, pl pornográf) tartalom kerül fel a Netneo.hu oldalra, vagy bejelentés érkezik ezzel kapcsolatban, akkor az Üzemeltetőnek joga van akár egyeztetés nélkül is eltávolítani a kérdéses fényképet
 • az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a felkerült képek jogtisztaságáért. Minden felelősség a feltöltő Felhasználót terheli.
 • az Üzemeltetőnek joga van a felkerült képeket az oldallal kapcsolatos kommunikáció során felhasználni. Ezzel kapcsolatban egyeztetési kötelezettsége nincs, fizetnie nem kell érte.

A Felhasználók által küldött üzenetek:

A Felhasználó a Portál használata során köteles tartózkodni minden olyan üzenet küldésétől, amely sértheti mások személyiségi jogait. Minden Felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedni. Ezen feltételek elfogadásával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a Felhasználókat, akik a fenti feltételeket megsértették.

Károkért való felelősség:

A Felhasználó a Portált kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó a Portál használatával és jelen Felhasználási feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy az Üzemeltetőt kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó Portál használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

A Portálhoz kapcsolódó jogok:

A Felhasználó elismeri, hogy az Üzemeltető tulajdona minden olyan jog, amely a Netneo Portál fogalmakhoz, logókhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődik. A Felhasználó a fenti védjegyeket, illetve azokhoz hasonló védjegyeket mint sajátja nem használhatja.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására a Felhasználók előzetes értesítése mellett.

Fizetés, számlázás:

A Portál használata szakemberek és cégek számára díjköteles. Jelen Felhasználási feltételek elfogadásával a Portált használó szakember vagy cég elfogadja, hogy annak használati díjait kizárólag online bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással egyenlíthei ki, melyről elektronikus számlát kap. A Portál használati díjait a mindenkori díjszabás tartalmazza, amely a http://www.netneo.hu/dijak oldalon érhető el. Kérjük a Portál használati díját banki átutalás esetén pontosan átutalni, mert amennyiben nem a pontos összeg kerül átutalásra, abban az esetben nem kerül automatikusan aktiválásra az előfizetett csomag.

A fizetés lebonyolításában a közreműködnek: 

Felhasználói profil törlése:

A Felhasználónak lehetősége van törölni a felhasználói profilját úgy, hogy belép a profiljába a felhasználónevének és jelszavának megadásával, és a „Profil törlése” gombra kattint. Ekkor az összes addig általa felvitt adat véglegesen törlődik, azok a későbbiekben nem állíthatóak helyre. A felhasználói profil törlése nem mentesíti a Felhasználót a törlés előtti előfizetésével kapcsolatos díj megfizetése alól.

Amennyiben a Felhasználó a profilját még nem aktiválta, úgy az inaktív és automatikusan törlődik. A Felhasználó a profilját a meghívó email alján található Leiratkozás linkre kattintva könnyen és gyorsan tudja törölni. A Felhasználó profilját úgy is tudja törölni, hogy belép a profiljába a felhasználónevének és jelszavának megadásával, és a "Fiók törlése" gombra kattint. Ha még nem adott meg jelszót, használja jelszóemlékeztető funkciónkat. Ekkor az összes addig általa felvitt adat véglegesen törlődik, azok a későbbiekben nem állíthatóak helyre.

A felhasználói profil törlése nem mentesíti a Felhasználót a törlés előtti előfizetésével kapcsolatos díj megfizetése alól.

Az előfizetés lejárta után 2 hónappal minden profil automatikusan törlődik.

Általános Szerződési Feltételek változása

A Natneo portál fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Felhasználó felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a Netneo portál használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.